ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลทองผาภูมิเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับชุมชนเพาะเมล็ดดาวเรือง ๕,๐๐๐ ต้น

ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

และร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประชาชนและผู้มีจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์หรือดอกดารารัตน์

สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับโรงพยาบาลทองผาภูมิ กิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

และเปลี่ยนผ้าครององค์พระ ภปร.วัดทองผาภูมิ

ในวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค.๖๐

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

http://www.free-counter-plus.com
 

 

หน้า << ต่อไป

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐