ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสุวรรณเสลาภรณ์ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.64

ณ ห้องประชุมสุวรรณเสลาภรณ์ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จัดเวทีการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

วันที่ 12 - 5 พฤศจิกายน 2563

 

โครงการวิ่งทะลุสายหมอก@ทองผาภูมิประจำปี 2563

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสุวรรณเสลาภรณ์ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวรรณเสลาภรณ์ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 - 18  กันยายน 2563

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ วัดท่าขนุน วัดเวฬุวัน วัดทองผาภูมิ

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

1 กรกฎาคม ถึง 30 ตุลาคม 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ณ บริเวณเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาจักรยานชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "คิงส์คัพ" สนามที่ 3 (ประเภทไทม์ไทรอัล)

ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ณ บริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานถนนนั่งยอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ณ บริเวณตลาดทองผาภูมิ

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

 

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

http://www.free-counter-plus.com

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลทองผาภูมิเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับชุมชนเพาะเมล็ดดาวเรือง ๕,๐๐๐ ต้น

ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

และร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ประชาชนและผู้มีจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์หรือดอกดารารัตน์

สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับโรงพยาบาลทองผาภูมิ กิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

และเปลี่ยนผ้าครององค์พระ ภปร.วัดทองผาภูมิ

ในวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค.๖๐

หน้า << ต่อไป

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐