ค้นหา

 
ประกาศ ทต. ทองผาภูมิ
 
   
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
บริการข้อมูลข่าวสาร ทต. ทองผาภูมิ
 
   
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
แผนที่การท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์
กิจการสภา
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนา อปท.
เทศบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงาน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
งานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แบบคำร้อง
รายงานการประชุม
แจ้งข่าวการทุจริต
ระเบียบกฎหมาย อปท.
คำสั่ง
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประมวลจริยธรรม
แผ่นพับ

 

 

งานวันผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

จัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดงานถนนนั่งยองทองผาภูมิ

ณ บริเวณตลาดทองผาภูมิ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒ มกราคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,สสส. และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

จัดการแข่งขันทองผาภูมิมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครอสคันทรี่  เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ บริเวณวัดทองผาภูมิ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยไหลประทีป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๙

ณ บริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ วัดเวฬุวัน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมถวายสักการะและสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ 

เทศบาลทองผาภูมิ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
กองร้อย ตชด. ที่ ๑๓๕
ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
เขื่อนวชิราลงกรณ
 
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เทศบาลตำบลท่าล้อ
เทศบาลตำบลหนองปรือ
เทศบาลตำบลวังกะ
เทศบาลตำบลเอราวัณ
เทศบาลตำบลเลาขวัญ
เทศบาลตำบลหนองรี
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
เทศบาลตำบลลูกแก
เทศบาลตำบลสำรอง
เทศบาลตำบลหนองตากยา
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

http://www.free-counter-plus.com

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมกับชุมชน คณะครูและนักเรียน ทำพิธีเปลี่ยนผ้าครององค์พระภปร.กาญจนธรรมพิทักษ์ วัดทองผาภูมิ

ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลทองผาภูมิร่วมทำพิธีปีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวโรกาสมหามงคลทรงครองราช

ครบ ๗ ทรรษวรรษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ (ห้องประชุมหลวงปู่สาย)

เทศบาลตำบลทองผาภูม จัดงานวันผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ (อาคารป้องกันฯ)

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ด้านการบริหารจัดการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานด่านส่งเสริมสุขภาพสวัสดิภาพ วัฒนธรรมของผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

ณ บริเวน สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ท่าน้ำเทศบาล)

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ จัดงานถนนนั่งยองทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๒ มกราคม ๒๕๕๙

ณ บริเวณตลาดทองผาภูมิ ถนนเส้นบุษปวนิช

เทศบาลตำบลทองผาภูมิจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติทองผาภูมิ มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครอสคันทรี่

ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

หน้า << ต่อไป

 

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐